Available courses

L'Itinerari d'incubació i llançament de proejctes socioeconòmics transformadors, és un itinerari de formació i mentoratge en els àmbits de la gestió econòmica i definició de producte; la comunicació i comercialització; i la sostenibilitat d'equip i organització del serveis/productes. 

Aquest itinerari te una durada de 6 mesos, durqant els quals cada setmana hi ha una formació relacionada amb els temes anteriors, i s'hi intercalen mentories amb la persona referrent de cada projecte. 

L’Itinerari d’ideació és un itinerari que busca definir la idea de negoci i elaborar-ne un prototip per tal de poder testejar la idea i visibilitzar-ne el potencial i/o mancances. El curs es pot fer de manera dinàmica i amb seguiment de mentoratge online, però 100% virtual i de manera autònoma per cada projecte. És per això que en aquest cas cada sessió compte amb una fitxa de la sessió, materials addicionals (tipus PWP o lectures), i un vídeo. Al mateix temps compte amb un espai de trobada virtual amb el/la mentora i de conversa amb altres usuàries.

En temps de confinament moltes empreses i entitats han hagut de millorar els seus sistemes de gestió digitals i de teletreball, en alguns casos adoptant mesures precipitades. Es tracta d'oferir un tastet de diverses eines FOSS (Free and open-source software) que Communia coneix, per poder valorar si algunes s'adapten millor a les casuístiques de cada projecte, sense cedir dades gratuïtament a tercers, i mantenint la sobirania tecnològica.